Нашите Специалисти
Д-р Атакан КАРАЕМИНОУЛЛАРЪ

Офталмохирург, Директор

Проф. Д-р Еркин КЪР

Офталмохирург, Ретина

Д-р Харика ЧЕВИКЕЛ

Офталмохирург

Д-р Озлем ПОЛАТЛЪ

Офталмохирург

Д-р Джан ДЕМИР

Офталмохирург

Д-р Тарък МИТ

Офталмохирург

Д-р Кадир КУЛАК

Офталмохирург

Очни Заболявания