Miyopi Nedir ?

Kişi uzağı göremez, örneğin normal mesafeden değil de, yazıyı gözüne daha yakın tutarak okur. Miyopide kornea veya lensin kırma gücü normalden fazladır. Bu tür myopiye kırılma miyopisi adı verilir. Bir de gözün ön-arka aksının uzun olmasına bağlı miyopi vardır, buna da aksmiyopisi adı verilir. Her iki tür miyopide de oluşan görüntü, retinanın üzerine değil retinanın…

Hipermetropi Nedir ?

Kişi uzağı görür, yakını göremez. Hipermetropide miyopidekinin tam aksi, korneanın veya lensin kırma gücü zayıf, ya da gözün ön-arka çapı kısadır. Her iki durumda da görüntü teorik olarak retinanın arkasında bir yere düşmektedir. Hipermetropi (+) cam dediğimiz konveks camla ya da lens kullanılarak düzeltilir. Bulgular Düşük derecede hipermetropisi olan kişilerin, yakın iş yaptıklarında gözleri yorulur…

Astigmatizm Nedir ?

Astigmatizm, noktanın nokta olarak görülmemesini ifade etmektedir. Astigmatizm bir hastalık değildir. Gözün kırıcı ortamlarının, özellikle de kornea denilen saydam tabakanın bir şekil bozukluğu sonucu ortaya çıkan kırılma kusurudur. Yani miyop ve hipermetrop gibi kusurlardan biri değildir. Bu kusurların hepsi cisimlerin görüntülerinin sinir tabakası üzerinde net olarak odaklanmasını engelleyerek bulanık görmeye neden olurlar. Bu kusurlar ayrı…

Presbiyopi Nedir ?

Presbiyopi, yaşın ilerlemesine bağlı olarak lensin esnekliğini yitirmesi sonucu yakın görmenin bozulmasıdır. 40 yaşlarında başlar 60 yaşına kadar ilerler. Gözlerimizin içindeki mercek şekil değiştirebilen bir yapıya sahiptir. Bu mercek bu özel yeteneği sayesinde cisimler yakına geldiğinde, şişerek şeklini değiştirebilir ve görme kalitesini arttırır. Yakın görme bu şekilde gerçekleşmektedir. 40 yaşından sonra göz bu yeteneğini yavaş…