Görme Kusurları

Presbiyopi, yaşın ilerlemesine bağlı olarak lensin esnekliğini yitirmesi sonucu yakın görmenin bozulmasıdır. 40 yaşlarında presbiyopi-1başlar 60 yaşına kadar ilerler. Gözlerimizin içindeki mercek şekil değiştirebilen bir yapıya sahiptir. Bu mercek bu özel yeteneği sayesinde cisimler yakına geldiğinde, şişerek şeklini değiştirebilir ve görme kalitesini arttırır. Yakın görme bu şekilde gerçekleşmektedir. 40 yaşından sonra göz bu yeteneğini yavaş yavaş kaybetmeye başlamaktadır.

Presbiyopi Neden Oluşur?

Uzaktaki bir cismin yakına gelmesiyle beyne ulaşan uyarı değerlendirilerek göze iletilir. Burada gözün “silier cisim” denen bölgesinde kasların kasılıp gevşemesiyle buna bağlı lifler gerilmekte ya da gevşemektedir. Liflerin bu hareketi, lensin incelerek ya da kalınlaşarak kırıcılığının artmasına neden olur. Göz yaşa bağlı olarak bu yeteneğini kaybeder. Presbiyopi yıllara göre her insanda son derece standart bir şekilde artmaktadır. 40 yaşından sonra her 10 yılda bir, +1 numara büyüme gösterir. 50 yasında +2, 60 yaşında ise +3 numara büyümüş olur. Ama burada ilginç bir durum söz konusudur. Örneğin gözümüz -2 ise 40 yaşında buna +1 eklenir. Bu durumda yakını görmek için -1 numaraya ihtiyaç duyarsınız. 50 yaşına geldiğinizde ise uzak için -2 numaraya ihtiyaç varken yakın gözlüğüne ihtiyaç kalmamaktadır. Bu nedenle miyop olup da ‘Ben yakını çok iyi görüyorum’ diyen hastaların yakını iyi görmelerinin nedeni iki rahatsızlığın üst üste gelerek kusur azaltıcı bir etki oluşturmasıdır.

Presbiyopinin Belirtileri Nelerdir?

Presbiyopi hastaları cisimleri 50 cm den daha yakına getirdiklerinde görmede zorluk yaşamaktadırlar. Bu nedenle cisimleri gözlerinden uzaklaştırarak görebilirler.

Presbiyopi Nasıl Tedavi Edilir?

Dünyada bu konuyla ilgili uygulanan birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinin bazılarının avantaj ve dezavantajları vardır. Şu an presbiyopi tedavisi için tüm dünyada kabul edilen yöntem başta göz içi multifokal mercek operasyonları ile presbymax lazer tedavileri ve Kamra Inlay olup, Hastanemizde başarı ile uygulanmaktadır.

Tedavi Seçenekleri

1. Cerrahi tedavi

Gözde cerrahi müdahale uygulanabilen 3 yer bulunmaktadır. Bu bölgelere uygulanabilen tedaviler;

Kornea

  • Kamra Inlay Tedavisi
  • Presbylasik tedavisi
  • Monovizyon Excimer Lazer tedavisi
  • Kornea içi multifokal lens veya delikli lenslerle tedavi

Lens

  • Multifokal lenslerle tedavi
  • Akomodatif lenslerle tedavi

Sklera

  • Skleral implantlarla tedavi

Kamra Inlay Tedavisi

Kamra Inlay tedavisi yaşa bağlı yakın görme problemini tedavi etmek amacıyla geliştirilmiş bir tedavi yöntemidir.

Tedavi, Femtosaniye Lazer ile gözün en dış katmanı olan kornea bölgesine yerleştirilen, göz yapısı ile uyumlu mikro bir implanttır. Bir tuz tanesinden daha hafif olduğu için gözde asla belli olmamaktadır. Kamra Inlay tedavisi ancak FemtoSaniye Lazer ile uygulanabilmektedir.

 

Tedavi Sürecipresbiyopi-nedir-3

Kamra Inlay tedavisinde operasyon, başından sonuna kadar sadece damla anestezisi ile yapılmaktadır. FemtoSaniye Lazer ile korneada kusursuz bir kapak oluşturulur. Eğer hastada uzak görme problemi de varsa önce lazer tedavisi ile bu problem giderilir hemen ardından Kamra yerleştirilerek flap kapatılır. Operasyon süresince herhangi bir ağrı hissedilmez. Tedavi yaklaşık 10 dk. içinde tamamlanır. Tedavi sonrasında dikiş ya da bandaj kullanılmaz. Operasyon sonrası 15 dk. dinlendikten sonra hasta taburcu edilebilir ve hemen ertesi gün sosyal yaşantısına dönebilir.

Tedavi, hem yakın hem de uzak görme kusurunu düzeltmektedir.

Diğer presbiyopi tedavilerinin aksine Kamra Inlay tedavisinde yakın görmede olumsuz herhangi bir değişiklik olmamakla birlikte aynı operasyonla uzak görme sorununa da çözüm getirilmektedir.Ancak gece görüş kalitesinde azalma olabilmektedir.

Multifokal Göz İçi Lens Tedavisi

Bu tedavi yönteminde gözün içindeki mercek alınıp yerine birden fazla fokus kabiliyeti olan mercek konulmaktadır. Bu merceklerde çeşitli halkalar mevcuttur. Bu halkaların bir kısmı uzağı, bir kısmı da yakını görmeyi sağlar. Böylece görmeyi sağlayan gözdeki sarı noktanın üzerine hem uzaktaki hem de yakındaki görüntüler net olarak düşmektedir. Hastalar buna çok kısa sürede adapte olarak uzak ve yakın gözlüklerinden kurtulabilirler.

 

Bu tedavi için hasta seçimi çok önemlidir. Hasta için uzağı mı yoksa yakını mı görmek önemli, buna dikkat edilmelidir. Hasta seçiminde diğer önemli bir konu ise hastanın pupil boyutlarıdır. Tedavinin bir diğer avantajı ise, katarakt ameliyatı olması gereken hastalarda aynı seansta hem kataraktı yok etmesi hem de uzak ve yakın görme problemine basitçe çözüm bulmuş olmasıdır.presbiyopi-nedir-4

Hastanın öncelikle detaylı bir muayeneden geçilmesi gerekmektedir. Her hastanın gözü bu tip bir ameliyata uygun olmayabilir. Kataraktı olan hastaların mesleki konumu, yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taşımaktadır. Uygun hasta seçimi, uygun teknik, ameliyatın gerçekleştirildiği kurumun ve hekimin tecrübesi ve tabiî ki doğru mercek seçimiyle yapılacak bu ameliyatlarda yüksek başarı oranı görülmektedir.

 

Presbymax

Yakın görüş probleminin çözümünde kullanılan bir diğer yöntem ise lazer tedavisidir. Presbymax olarak adlandırılan bir lazer yöntemi ile yakın görüş problemi ortadan kaldırılabilmektedir. Lazer ile yakın tedavisi olabilmek için göz yapınızın yapılacak bir dizi tetkik sonucunda uygun bulunması gerekmektedir.presbymax

Monovizyon Excimer Lazer Tedavisi

Excimer lazer tedavi sırasında tek gözün miyop bırakılmasıdır. Dünyada sıklıkla uygulanan çok basit bir tedavi şeklidir. Hastanın az gören gözü -0.75 veya -1 numara miyop bırakılmaktadır. Örneğin hipermetrop rahatsızlığı olan 40 yaşın üzerinde bir hastaya ameliyat yapılırken, ikinci plandaki göz miyop presbiyopi-nedir-6bırakılmaktadır. Hasta iki göz açıkken uzağı da yakını da çok iyi görecektir. Tek tek baktığınızda ikinci plandaki miyop bırakılan göz yakında yardımcı olmasına rağmen uzağı az görecektir. Hastanemizde “Monovizyon” hastalara başarı ile uygulanan bir yöntemdir.

 

presbiyopi-nedir-7Akomodatif Lensler

Akomodatif lenslerle tedavi, gözümüzdeki orijinal merceğin hareketini taklit edebilen merceklerin göz içine konmasıdır. Bu konuda son yıllarda oldukça çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

2. Gözlükle tedavi
  • Bifokal Gözlükler
  • Multifokal (progresif) Gözlükler
3. Kontakt lensle tedavi

Multifokal Kontakt Lensler: Lense uygun olan hastalar bu lensleri kullandıklarında başarılı sonuçlar almaktadırlar. Ancak 40 yaş üstü hastalarda gözyaşı kalitesindeki azalma nedeniyle kullanımda sorunlar yaşanabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

Yorumu Gönder